Oorsuizen

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij oorsuizen:
 • Co-enzym Q10 kan chronisch oorsuizen verminderen bij mensen met een lage plasma co-enzym Q10 spiegel.
 • Magnesium en zink bevordert de bloedtoevoer naar de hersenen en houdt gezonde gehoorzenuwen in stand.
 • Niacine verbetert de bloedtoevoer naar de hersenen en oren
 • Vitamine B12 helpt bij de productie van myeline, een vettige substantie die zenuwen in het binnenoor beschermt.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij oorsuizen:
 • Ginkgo biloba vermindert duizeligheid en oorsuizen veroorzaakt door een slechte doorstroming van de bloedvaten en verergering door veroudering.
Bij oorsuizingen of tinnitus hoort men geluiden, die niet van buitenaf afkomstig zijn.

Men kan verschillende geluiden horen:
 • Ruisen.
 • Fluiten.
 • Piepen.
 • Zoemen.
 • Rinkelen.
 • Brommen.
Hoge of lage tonen, luid of stil.
Soms gaat oorsuizen gepaard met andere klachten. Dat kan bijvoorbeeld hyperacousis zijn, een aandoening waarbij de patiënt bepaalde geluiden, die voor een ander normaal zijn, als te luid of storend ervaart. Vaak wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden, hoewel de aandoening kan verergeren door angst en depressie. Zo'n 10 % van alle mensen heeft last van oorsuizen. Bij de overgrote meerderheid is het ongemak beperkt of vrij eenvoudig te behandelen, maar voor 1 tot 2 % betekent tinnitus een regelrechte aanslag op de levenskwaliteit. Bij sommigen leidt de aandoening tot slaapstoornissen of concentratiestoornissen of depressie. Oorsuizen bestaat in verschillende varianten, maar één ding hebben alle patiënten gemeen: men hoort geluiden die de omgeving niet kan waarnemen.

Tot op zekere hoogte is oorsuizen een normaal verschijnsel. In een volkomen stille ruimte hoort 80 % van de mensen binnen de 2 minuten gesuis. Dat komt doordat we behoefte hebben aan een minimum van omgevingsgeluid. Oorsuizen wordt pas een probleem als mensen het dag in dag uit in storende mate ervaren. Er zijn verschillende vormen van tinnitus, een beperkte groep ervaart een onderbroken geluid dat samenvalt met een reëel, zij het in normale omstandigheden onhoorbaar, geluid binnen het lichaam. Vaak is dat de hartslag, in dat geval ontstaat het oorsuizen doordat bepaalde bloedvaten in het hoofd trillingen veroorzaken. Maar het oorsuizen kan bijvoorbeeld ook parallel lopen met het geluid van gewrichten of samentrekkingen van spiertjes in het oor of het hoofd. Hier kan de oorzaak van het probleem meestal worden weggenomen, vaak met een operatie. De oplossing kan bijvoorbeeld liggen in het verwijderen of verplaatsen van een bloedvat, het verwijden van vernauwde bloedvaten of het uitschakelen van een spier.

Bij veruit de grootste groep patiënten is er sprake van een constant geluid, dat ontstaat doordat er iets scheelt aan het gehoorsysteem. Het gehoor is ook bij afwezigheid van geluid tot op zekere hoogte actief. Bij stilte vertoont het een onregelmatig patroon van elektrische signaaltjes. Wanneer in dat patroon om een of andere reden iets verandert, ervaren onze hersenen die signalen niet meer als stilte maar als geluid en dan krijg je oorsuizen.

De mogelijke oorzaken van die patroonsverandering zijn heel uiteenlopend:
 • Ophoping van oorsmeer.
 • Oorontsteking.
 • Vocht in het oor.
 • Vastgroeiende gehoorsbeentjes.
 • Ziekte van Ménière, een aandoening van het binnenoor die ook het evenwichtsorgaan aantast.
 • Hartproblemen (problemen met de bloedsomloop).
 • Allergieën.
 • Chronische stress.
 • Bijwerking van bepaalde medicijnen.
 • Consumptie van te veel cafeïne of alcohol.
Een geval apart is oorsuizen dat wordt veroorzaakt door een plotse geluidsoverbelasting, bijvoorbeeld bij een ontploffing of een duikongeval. Voor die patiënten is een behandeling met hyperbare zuurstof het meest aangewezen. In zeldzame gevallen is oorsuizen het gevolg van een goedaardige tumor in de zenuw die van het oor naar de hersenen loopt. Men noemt deze tumor een akoestisch neuroom. Bij een andere groep mensen is niet een ooraandoening, maar verhoogde spierspanning in het hoofd-halsgebied de oorzaak.

Die spanning kan op haar beurt een gevolg zijn van tal van factoren: Tandenknarsen.
 • Whiplash.
 • Andere nekklachten.
 • Stress.
Ook een depressie kan aanleiding geven tot oorsuizen In veel gevallen moet men zelf aan een aantal zaken werken. Men moet bijvoorbeeld leren omgaan met stress of hun depressie overwinnen. Vaak is het ook al een hele stap vooruit als men inzicht wilt hebben in het probleem. Als men weet waar hun tinnitus vandaan komt en welke factoren er een invloed op hebben, kan men er beter mee omgaan. Oorsuizen kan ook ontstaan door ouderdom of na gebruik van bepaalde medicijnen.

Zie ook:
Bloedsomloop (problemen met)
Cafeïne
Concentratiestoornissen
Geheugenproblemen
Hart- en vaatziekten
Hoge bloeddruk
Nekklachten
Viscositeit van (stroperig) bloed
Ziekte van Ménière

Botontkalking (osteoporose)


Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij osteoporose:
 • Calcium geeft stevigheid aan skelet en gebit. Osteoporose (ontkalking van het bot) ontstaat meestal in combinatie met vitamine D tekort.
 • Kalium (kaliumcarbonaat) vermindert poreuze botten en calciumafscheiding, aangetoond in een onderzoek bij 50-plussers.
 • L-Arginine en L-Ornithine bevorderen de synthese van het groeihormoon. Naarmate de leeftijd stijgt, produceert de hypofyse steeds minder groeihormoon. Daardoor wordt de capaciteit om te regenereren (bijvoorbeeld bindweefsel, musculatuur, botweefsel, wondgenezing) steeds minder.
 • Magnesium is belangrijk voor de botweefsels, een tekort heeft een negatieve invloed op alle botweefselcellen, waardoor slecht nieuwe cellen worden aanmaakt en oude afgebroken. Het botweefsel gaat achteruir in structuur en hoeveelheid, het bot zal sneller breken. In de overgangsjaren van vrouwen en bij oudere mannen helpt magnesiumsuppletie botbreuken en botverlies voorkomen en zelfs de botdichtheid verhogen.
 • Omega-3 preventief gebruik.
 • Silicium maakt botweefsel sterk. Silicium reguleert de mineraalvoorziening in de botten. Er is aangetoond dat vrouwen die lijden aan osteoporose na een supplement-inname van silicium een aanzienlijk botdichtheid toename kende.
 • Vitamine D3 bevordert de botvorming en de mineralisatie, is essentieel voor de ontwikkeling van een intact en sterk skelet, vermindert botbreuken.
 • Vitamine K verbetert de botkwaliteit bij osteoporose, de kans op botbreuken wordt verlaagt door inname van vitamine K. Het effect van vitamine K is groter als het samen wordt ingenomen met vitamine D en calcium.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij osteoporose:
 • Maca kan een gunstig effect hebben op de botdichtheid. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een extract van maca effectief is ter preventie van botontkalking als de oestrogeenaanmaak wegvalt. Een lage oestrogeenspiegel bij vrouwen na de menopauze is een oorzaak van osteoporose.
 • Soja isoflavonen in soja hebben een licht oestrogenen werking, daardoor kan soja een beschermende werking hebben tegen botontkalking. Onderzoek bij bevolkingsgroepen waar het voedselpatroon rijk is aan sojaproducten komt osteoprose minder voor.
 • Zilverkaars in een onderzoek verbeterde zilverkaars de botdichtheid. Zilverkaars bevat fyto-oestrogenen met een selectief oestrogeen effect op bot- en vetweefsel.
1 op de 2 vrouwen en 1 op de 3 mannen van boven de 60 jaar, krijgen een botbreuk door osteoporose. Botten zijn levend weefsels, dat voortdurend afgebroken en weer opgebouwd worden. De basisstoffen van botten bestaan uit mineralen, vooral calciumzouten, die door een elastische, organische omhulsel van chromosomen bijeengehouden worden. In de jeugd wordt meer botsubstantie opgebouwd dan afgebroken. Bij vrouwen vanaf 30 jaar en bij mannen vanaf 40 jaar, gaat het skelet geleidelijk botweefsel sneller afbreken dan opbouwen. Hierdoor wordt het skelet in de loop der jaren steeds brozer.

Bij osteoporose is de botdichtheid  aanzienlijk afgenomen, waardoor de botten erg breekbaar zijn en zelfs spontaan kunnen breken. Vooral de kans op polsfracturen of compressiefracturen van de wervelkolom waardoor men krom groeit, is groot. Het grootste gevaar zijn heupfracturen.

Verlies van botweefsel is vooral een tekort aan calcium. Het treft meer vrouwen dan mannen, omdat het vrouwelijk hormoon oestrogeen een essentiële rol speelt bij het benutten van calcium in voeding voor de opbouw van botweefsel. Tijdens de menopauze wordt er minder oestrogeen geproduceerd en krijgen de botten minder calcium. 20 % tot 30 % van het verlies van botweefsel bij vrouwen treedt in de eerste 5 jaar na de menopauze op, een periode waarin dikwijls osteopenie (voorstadium van osteoporose) wordt ontwikkelt.

Mannen hebben een grotere botdichtheid en verliezen minder snel calcium dan vrouwen, maar hormonale veranderingen kunnen ook bij hen bijdragen aan het ontstaan van osteoporose. Door afname van testosteron, een natuurlijk proces bij mannen boven de 60 jaar, kunnen ze de calcium in voeding minder goed benutten voor nieuwe botopbouw.


Sinusitis


Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij ontstoken sinussen:
 • NAC (N-Acetyl-L-Cysteïne) wordt gegeven bij bronchitis, taaislijmziekte, astma, sinusitis en longontsteking. Het helpt om het slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest.
 • OPC (Oligomere Proantho Cyanidines) is een bijzondere vorm van de bioflavonoïden. Speelt een rol in diverse orgaansystemen, zoals het immuunsysteem. OPC en vitamine C hebben een wederzijdse beschermende en stimulerende werking. De combinatie van deze ingrediënten biedt weerstandsverhoging tegen virussen en allergieën.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij ontstoken sinussen:
 • Canadese geelwortel het kruid heeft invloed op de slijmvliezen van het lichaam in zowel het ademhalingssysteem, het verteringsstelsel, de ogen en de urinewegen, evenals gezonde luchtwegen.
 • Echinacea verbetert de kwaliteit van de weerstand, voorkomt en behandeling van infecties aan de bovenste luchtwegen: verkoudheid, griep, neusverkoudheid, amandelontsteking, mondslijmvliesontsteking, tandvleesontsteking, strottenhoofdontsteking, middenoorontsteking, sinusitis, bronchitis, kinkhoest, chronische luchtwegeninfecties.
 • Kalmegh heeft weerstandsverhogende (immuunsysteem) werking, verlaagt koorts, heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Ideaal bij keelontsteking, verkoudheden, sinusitis.
 • Kattenklauw (Cat's claw) verhoogd de weerstand (helpt bij een verzwakt immuunsysteem), werkt antiviraal, antibacterieel, antigungaal (tegen virussen, bacteriën en schimmels). Een goed hulpmiddel bij keelontsteking, neusinfectie, oorontsteking, sinusitis en bronchitis.
 • Knoflook heeft een zeer brede antimicrobiële activiteit en is effectief tegen bacteriën, virussen, parasieten, gisten en schimmels waaronder Candida albicans. Helpt uitstekend bij parasitaire infecties van de luchtwegen zoals onder andere bij bronchitis, astma, verkoudheid, sinusitis, longontsteking en keelontsteking. Knoflook bevat de stof alliine, een belangrijk zwavelproduct voor ons lichaam. Omdat alliine zeer vluchtig is, gaat bij voedselbereiding helaas een groot deel van de gezonde kracht verloren. Goede knoflookpreparaten bevatten voornamelijk alliine.
 • Niaouli olie is een sterk anti-infectieus en ontsmettend middel, werkt tegen virussen en bacteriën en antiparasitair (parasieten), werkt ondersteunend bij chronische bronchitis en sinusitis.
 • Pelargonium verbetert de immuniteit, werkt antiviraal en matig antibacterieel, helpt slijmen oplossen, beschermt het slijmvlies van de luchtwegen. Pelargonium werkt ondersteunend bij sinusitis omdat het bepaalde stoffen activeert van het immuunsysteem.
Sinusitis (bijholte ontsteking), een ontsteking van de sinussen, is een veel voorkomende aandoening, met veranderlijke symptomen. Ze kan het gevolg zijn van een neusinfectie of een tandinfectie.
Soms ontsteken de slijmvliezen die de sinussen bekleden: dit noemen we sinusitis. Deze aandoening kan 1 sinus treffen, verschillende of alle sinussen samen. In het laatste geval spreken we van pansinusitis. Er zijn 2 vormen van sinusitis: acute of de chronische vorm.Zie ook:
Allergieën
Amandelontsteking
Astma
Bloedneus
Bronchitis
Emfyseem
Griep
Immuunsysteem
Infecties (ontstekingen)
Koorts
Laryngitis (ontsteking van het strottenhoofd)
Middenoorontsteking
Neuspoliepen

Broze zwakke afbrekende nagels

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij broze, zwakke nagels:
 • L-Cysteïne is een onderdeel van keratine en is daardoor belangrijk voor huid, haren en nagels.
 • MSM is organisch gebonden zwavel, de vorm waarin zwavel van nature voorkomt in alle levende organismen en biologisch actief is. Zwavel wordt vooral in eiwitrijke weefsels aangetroffen. Het is onder andere een bestanddeel van bindweefsel, rode bloedcellen, spieren, huid, haar en nagels en van de zwavelhoudende aminozuren methionine en cysteïne.
 • Silicium een gebrek aan silicium geeft zwakke, broze nagels (die meteen afbreken). Nagels groeien gemiddeld 4 à 5 mm per maand. Bij een storing vermindert dit groeipercentage en vertonen ze matheid, strepen en hebben ze de neiging tot splijting. De demineralisatie (minder opnemen van mineralen) van de nagels gebeurt in een vroeg stadium en wordt later gevolgd door botontkalking die bij de vrouw begint rond de 40 jaar. Broze nagels is een van de eerste tekenen van een storing in het calciumgehalte en een gebrek aan silicium. Organisch silicium herstelt nagels snel (2 tot 3 weken). Het verhoogt de hardheid van de nagels en maakt ze glanzender en minder breekbaar.
 • Vitamine B12 een tekort aan vitamine B12 ontwikkelt zich langzaam, het kan jaren duren vooraleer me de symptomen ontwikkelt zoals zwakke nagels. Mensen die een bepaalde leeftijd hebben (individueel verschillend) hebben vitamine B12 nodig als supplement, ook mensen die uitsluitend vegetarisch eten. 5 tot 10 % en bij oudere mensen kan het oplopen naar 30 % heeft een te kort aan vitamine B12. Het is beter een vitamine B-complex te nemen dan een afzonderlijke B-vitamine.
 • Zink een tekort van dit mineraal kan onder andere de conditie van de nagels verslechteren. Herkenare verschijnselen van zink tekort zijn meerdere witte vlekken en lijnen op de nagels.
Nagels van een vrouw zijn doorgaans brozer dan van een man. De broosheid van de nagels is vaak familiaal bepaald. De groei van de nagels vermindert met de leeftijd waardoor strepen worden gevormd die barsten vormen aan het uiteinde van de nagels. Broosheid van de nagels kan ook worden veroorzaakt door dehydratatie (tekort aan vocht in de weefsels) wanneer men teveel met de handen in het water zit. Voeding heeft ook een zeer grote impact op de conditie van de nagels.Zie ook:
Broos haar
Huidkloven
Huidrimpels
Huidverzorging
Nagelaandoeningen

Lactose intolerantie

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij lactose intolerantie:
 • DPP-IV enzym breekt exorfinen af (casomorphinen uit melk).
 • Lactase helpt bij lacote intolerantie, het lichaamseigen lactase kan via supplementen aangevuld worden en helpt lactose te verteren.
 • Probiotica kan helpen bij de vertering van lactose, kan buikklachten verminderen.
lactose intolerantie of lactase defficiëntie (gebrek aan het enzyme lactase) is het onvermogen om melksuiker te verteren, wat leidt tot gastro-intestinale (maagdarm). symptomen zijn: waterige diarree, winderigheid, opgezwollen gevoel, krampen. Dit is het gevolg door een tekort aan het lactase enzym, dat de dunne darm produceert.

Lactase is betrokken bij de splitsing van lactose tot 2 eenvoudige suikers, galactose en glucose. Normaal hebben alle baby's en jonge kinderen de lactose enzymen. Als er niet voldoende lactase aanwezig is, komt de onverteerde lactose in de dikke darm terecht en begint te gisten waarbij zuren en gassen ontstaan, met enkele of alle symptomen van hierboven als gevolg. Lactase wordt in de eerste 2 levensjaren in grote hoeveelheden geproduceerd, voornamelijk om de moedermelk te kunnen verteren en daarna neemt de productie geleidelijk af. Vandaar dat deze aandoening bij velen geleidelijk aan ontstaat, zonder het te beseffen.

Diegenen die geen melk kunnen verteren worden lactose intolerant of lactose deficiënt genoemd, terwijl volwassenen die de lactose enzymen behouden en dus melk kunnen blijven verteren, lactase persistent worden genoemd. Als lactose intolerantie de oorzaak is, wordt er een lactosevrij dieet aanbevolen, maar men kan ook eerst probiotica proberen.


Zie ook:
Diarree
Gluten intolerantie
Melk
Spijsverteringsproblemen
Winderigheid

Melkzuur (ophoping in de spieren)

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij te veel aan melkzuur tijdens het sporten:
 • Creatine helpt bij een te veel aan melkzuur in de spieren.
 • Kalium sporters die relatief korte zware inspanningen leveren waarbij de verzuring een enorme belasting vormt om betere tijden neer te zetten kunnen een basische buffer opbouwen door enige uren voor de wedstrijd ieder half uur een dosering kaliumbicarbonaat in te nemen.
 • L-carnitine herstelt spieren en bouwt spieren sneller op, gaat spiervermoeidheid tegen, ondersteunt de zuurstofopname bij zware lichamelijke arbeid en sport. Remt vorming en bevordert verwijdering van melkzuur. Een l-carnitine-supplement vult aan wanneer door zware inspanning meer l-carnitine wordt afgebroken en verdwijnt via zweet en urine.
 • L-citrulline gaat de opbouw van melkzuur in de spieren tegen, en het melkzuur dat al aanwezig is wordt sneller in energie omgezet
Bij zuurstofgebrek kan een anaërobe afbraak plaatsvinden (afbraak zonder zuurstof, waarbij bijvoorbeeld melkzuur gevormd wordt), waarbij uit pyrodruivenzuur melkzuur wordt gevormd. Pyrodruivenzuur is het eindproduct van glucose afbraak. De hoeveelheid energie die hierbij vrijkomt, is veel geringer dan bij aërobe afbraak (afbraak met zuurstof). De aërobe afbraak vindt bij explosieve inspanningen in spiercellen plaats. Het gevormde melkzuur veroorzaakt een lokale verzuring, wat tot uiting komt in spiervermoeidheid. De vorming van melkzuur is een noodvoorziening. In rust wordt het melkzuur weer omgezet in pyrodruivenzuur, waarna de aërobe afbraak plaatsvindt.

Eén van de grootste problemen bij sport is de energievoorziening tijdens de inspanning. Voor het samentrekken van spiercellen is energie nodig. Deze energie kan vrijgemaakt worden door glucose (afkomstig van koolhydraten) en vetzuren (afkomstig van vetten) te verbranden. Uit glucose kan sneller energie worden vrijgemaakt dan uit vet. Bovendien is er voor de verbranding van glucose minder zuurstof nodig dan voor de verbranding van vetzuren. Glucose en vetzuren kunnen ook zonder zuurstof energie leveren. Maar daarbij ontstaan respectievelijk zuren (melkzuur) en ketonen (aceton), waardoor het zuur-base-evenwicht verstoord raakt. In de spier bevindt zich een kleine voorraad glucose in de vorm van glycogeen. In de lever bevindt zich ook glycogeen, maar deze moet eerst via het bloed naar de spieren vervoerd worden. De hoeveelheid glycogeenreserve is beperkt vergeleken bij de vetreserve. Het probleem is echter dat de vetverbranding veel zuurstof kost en dat vet een langzame energiebron is.


Zie ook:
Ontgiften
Spierkrampen
Uithoudingsvermogen (betere prestaties)
Verbeter uw conditie

Maagzweer

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij een maagzweer:
 • Probiotica helpt bij het bestrijden van helicobactor pylori, die verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van maagzweren. Probiotica heeft een positief effect op gastritis (maagontsteking), veroorzaakt helicobactor pylori.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij een maagzweer:
 • Broccoli bevat de inhoudsstof sulforafaan, dat één van de krachtigste detoxificerende stoffen is. sulforafaan beschermt cellen tegen diverse ziekten, tegen het ontstaan van maagzweren en duodenumzweren en remt helicobacter pylori af.
 • Geelwortel vermindert pijn en versnelt het herstelproces van maagzweren, beschermt de slijmlaag van de maag en is een natuurlijke maagzuurremmer. Geelwortel remt ook de groei en aanhechting van de bacterie helicobacter pylori, de veroorzaker van maagzweren.
 • Kruidnagel bevordert de opbouw van het slijmvlies van de maag, vermindert de enzymatische werking en de zuurtegraad van het maagsap, beschermt tegen het ontstaan van maagzweren en werkt verdovend op het maagslijmvlies.
 • Pau d'Arco is effectief tegen een grote groep ziekteverwekkende bacteriën, zoals staphylococcus aureus, helicobacter pylori en Brucella.
 • Zoethout werkt ontstekingsremmend, pijnstillend, werkt verzachtend op het maag- en darmslijmvlies, beschermt tegen maagzweren en de slijmvliezen.
Een maagzweer komt niet alleen voor in de maag, maar ook in de twaalfvingerige darm en soms in de slokdarm. Een maagzweer is een defect in de slijmvlieslaag die de wand van de maag, de twaalfvingerige darm en de slokdarm bedekt. De oorzaken van een maagzweer is door een abnormale zwakte van het maagslijmvlies en door de bacterie helicobacter pylori die leeft aan de oppervlakte van het maagslijmvlies. De bacterie nestelt er zich tijdens de kindertijd en verblijft er gedurende lange tijd. Bij sommige mensen kan de bacterie een infectie veroorzaken die het ontstaan van een zweer bevordert. Symptomen van een maagzweer is vaak een hevige pijn in de bovenbuik. Deze pijn (die vergelijkbaar is met krampen of met branderigheid) verschijnt zo'n 2 tot 3 uur na de maaltijd en kalmeert wanneer de patiënt eet. De pijn treedt op in perioden van enkele weken en wordt onderbroken door min of meer langdurige perioden van verminderde symptomen.


Zie ook:
Brandend maagzuur
Duodenumzweer
Helicobacter pylori
Indigestie
Maagpijn
Maagwandontsteking (gastritis)
Zwakke maag

Testosteron: te weinig mannelijk geslachtshormoon


Voedingssupplementen om de testosteronspiegel in balans te brengen:
 • Beta sitosterol vermindert dihydrotestosteron (DHT), normaliseert de testosteronspiegels, is belangrijk voor een normale prostaat en voor de spiergroei. Beta sitosterol is een voorloper van het mannelijk geslachtshormoon testosteron en wordt in de lever met een paar eenvoudige kunstgrepen omgezet in de lichaamseigen versie. Dit heeft een gunstig effect op de dalende testosteronspiegel in het bloed vanaf de leeftijd van 40 jaar. Dit niveau wordt immers weer omhoog gebracht, zodat de man tijdens de andropauze minder last van klachten krijgt als een laag libido, depressies, sombere buien, vermoeidheid en emotionele en mentale gedragsveranderingen.
 • Creatine monohydraat het is relatief moeilijk om grotere hoeveelheden creatine in de spieren te krijgen, maar eenmaal in de spieren opgenomen hoeveelheid creatine gaat niet zo gemakkelijk meer weg (halfwaardetijd van 4 tot 6 weken). De beste manier om zo veel mogelijk creatine de cel in te krijgen, blijkt het aanbieden van grote hoeveelheden creatine in korte tijd. Hierbij begint men gedurende 5 dagen met dagelijks 20 gr creatine, verdeeld over 4 doses van 5 gr. Daarna gedurende 5 dagen een dagdosering van 8 gr gevolgd door een onderhoudsperiode, waarbij 2 tot 3 gr per dag voldoende is om de al hoge creatinevoorraden in de spieren op peil te houden.  Een studie wees op een meer dan 50% toename van het dihydrotestosteron na 7 dagen creatine loading met 25 gr per dag. Dihydrotestosteron is de meest actieve vorm van testosteron en sterk betrokken bij het herstel en spieropbouw.
 • DIM (diindolylmethaan) voorkomt bij mannen de versnelling van de stofwisseling van testosteron, maar het voorkomt vooral de omzetting naar oestrogenen. Het verbetert bovendien de functie van de prostaat en vermindert bij de oudere man de nachtelijke aandrang tot urineren. Bij mannen van middelbare leeftijd of ouder is het belangrijk de omzetting van testosteron in oestrogenen te verminderen. Rond de 50 jaar, en dit verschijnsel is goed gedocumenteerd, hopen oestrogenen zich op in de prostaat. Ze worden in verband gebracht met het uitzetten van de prostaat.
 • Fostatidylserine verbetert de hormonale respons van het lichaam op training (verlaagt de cortisolspiegel en verhoogt de testosteronspiegel bij inspanning).
Plantenxtracten om de testosteronspiegel in balans te brengen:
 • Cordyceps bevordert de aanmaak van testosteron (in de cellen van Leydig in de testikels bij de man), bevordert het libido, verbetert de functie van de geslachtsorganen.
 • Koreaanse ginseng normaliseert de hormoonbalans, bevordert de vrijstelling van androgene hormonen/testosteron bij de man en bevordert de geslachtsdrift.
 • Mucuna pruriens verhoogt de neurotransmitter dopamine, deze is belangrijk voor de seksualiteit, suppletie met mucuna-extract heeft een positieve invloed op het libido, mede door activering van de dopaminerge neurotransmissie en verhoging van de testosteronspiegel.
Testosteron is het belangrijkste hormoon voor de man, het is niet alleen een anabool hormoon maar is ook verantwoordelijk voor de voortplanting. Testosteron zorgt voor een gezond libido en voor een goede kwaliteit van de erecties. Als er onvoldoende productie van testosteron is, als gevolg van stoornissen in het reguleringsmechanisme, wat vaak voorkomt bij stress, ongezond voedingspatroon en onvoldoende slaap in combinatie met ongezonde voeding of wanneer er bij het productieproces van testosteron zelf een probleem is, wat vaker voorkomt bij mannen op gevorderde leeftijd, kunnen er energieproblemen ontstaan. Je zult je dan constant moe voelen en je voelt je voortdurend lusteloos en depressief. Je gaat meer conflicten uit de weg omdat je angstiger wordt, je gedrag wordt aarzelend en de creativiteit vermindert, je voelt je niet meer gemotiveerd, je spierkracht kan afnemen, je kunt mogelijk zwaarlijvig worden, je libido vermindert en de kwaliteit van de erecties neemt af.

Testosteron zorgt voor:

 • Voor een constante energie
 • Uithoudingsvermogen
 • Extra adem en tonus
 • Helpt de kleine, ongewisse dingen in het leven te relativeren
 • Geeft kracht bij stresssituaties
 • Zorgt voor meer agressie
 • Zorgt voor mentale wendbaarheid
 • Zorgt voor een goed humeur
 • Stimuleert het seksuele verlangen
 • Zorgt voor een gespierde lichaam
 • Verstevigt het figuur
 • Neemt vet weg (ook cellulitis)
 • Maakt de huid tonischer, strakker
 • Maakt de slijmvlies van de ogen en de mond vochtig
 • Testosteron (vooral dihydrotestosteron) maken een erectie mogelijk
Volgende symptomen kunnen voorkomen bij een tekort aan testosteron:
 • Slappere wangen
 • Een bleke gelaatskleur
 • Droge ogen; Een strakke blik
 • Kleine rimpels rond de mond, wangen en in de ooghoeken
 • Weinig of geen baardgroei (bij mannen)
 • Een slap voorkomen zoals: een kromme rug, slappe buik, dikke heupen
 • Verlies of gebrek aan haar op borst en buik (bij mannen)
 • Een slappe penis, soms met verhardingen (symptomen van een fibrose die tot een verkromming van de penis in erectie kan lijden)
 • Te grote en te weke voorhuid
 • De testes week en/of klein
 • De prostaat, groot, week, onregelmatig en/of ontstoken
 • Aanhoudende vermoeidheid
 • Neiging tot depressiviteit
 • Verlies aan zelfvertrouwen
 • Gebrek aan lef
 • Overdreven gevoeligheid
 • Angst
 • Onrustig slapen
 • Black-outs
 • Gebrek aan creativiteit
 • Ongewild starre houding bij confrontaties en beslissingen
 • Opvliegers
 • Niet zo veel zin meer in seks
 • Zwakkere erectie en zaadlozing
 • Gebrek aan gevoel in de clitoris
Volgende symptomen kunnen voorkomen bij een teveel aan testosteron:
 • Overdreven gespierdheid
 • Een overdreven mannelijke geur
 • Vet haar
 • Overdreven agressiviteit
 • Een hinderlijk verlangen naar seks
Zie ook:

Koortsuitslag

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij koortslip:
 • Caprylzuur heeft een antivirale werking tegen virussen met een coating . Tot deze virussen behoren onder meer de herpes- en influenzavirussen.
 • Lactoferrine heeft een krachtige antivirale activiteit tegen een groot aantal RNA- en DNA-virussen die mens en dier besmetten (onder meer het rotavirus, herpesvirus (type 1 en 2).
 • L-lysine helpt tegen herpesinfecties zoals koortslip, gordelroos, herpes genitale, ...
Platenextracten die ondersteunend werken bij koortslip:
 • Chlorella preventief gebruikt bij het voorkomen en aanpakkeb van herpes simplex infecties.
 • Echinacea werkt uitwendig ontsmettend, antibacterieel, antiviraal. Helpt bij koortsblaasjes.
 • Knoflook algemeen weerstand verhogend, werkzaam tegen bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
 • L-lysine werkt zeer goed tegen virale infecties. Met name herpes-infecties (koortslip, gordelroos,...) kunnen effectief behandeld worden met l-lysine. Bij genitale herpes werkt l-lysine minder goed.
 • Pau d'arco één van de sterkste werkingen van pau d'arco is tegen virussen. De stof lapachol uit pau d'arco remt de groei van verschillende virussen waaronder diverse herpesvirussen.
Een koortslip is een vorm van stomatitis (mondslijmvliesontsteking). Daarbij ontwikkelen zich talrijke pijnlijke zweren (koortsblaasjes) in de mond of bij de lippen. De infectie wordt veroorzaakt door het Herpesvirus. Vooral het herpes-simplex-type-I-virus is verantwoordelijk voor het ontstaan van koortsblaasjes in en om de mond. Herpes-simplex-type-II is meestal de veroorzaker van een besmetting met genitale-herpes. Maar het kan ook de mondbesmetting veroorzaken.

De meeste mensen komen als kleuter voor het eerst in contact met het virus. Dit zit in het vocht van de koortsblaasjes. Besmetting vindt plaats via direct contact (zoenen, knuffelen), via de handen of gebruiksvoorwerpen. Deze zogenaamde primaire infectie geeft meestal weinig tot geen klachten. In minder dan 1 % van de gevallen treedt een pijnlijke ontsteking op van de mond, de tong of het tandvlees. Het herpes-simplex-virus zit levenslang in de zenuwcellen van het lichaam. Het kan op latere leeftijd, meestal na de puberteit, terugkeren in de vorm van een koortslip. Een aantal factoren kan een bijkomende infectie in gang zetten. Zoals vermoeidheid, menstruatie, zwangerschap of infectie van de luchtwegen. Maar het kan ook komen door sterke emoties, allergie of blootstelling aan zonlicht/ultraviolette straling.

Symptomen:
Een dag of twee voordat de blaasjes verschijnen, ontstaat vaak een jeukend, brandend of tintelend gevoel. De besmette plaats gevoeliger.Bij de mond verschijnen groepsgewijs kleine blaasjes met daarin een geelachtige vloeistof, deze blaasjes ontstaan op een verhoogd, rood, pijnlijk plekje op de huid. Ze gaan vervolgens open of lopen leeg, waarna er korsten op komen. Deze vallen na een aantal dagen af en leggen nieuwe roze huid bloot. Deze verschijnselen kunnen gepaard gaan met lichte koorts. Een koortslip geneest in 7 tot 10 dagen volledig en laat geen littekens achter.

Zie ook:
Aften
Blaren
Gordelroos
Herpes genitalis
Huidkloven
Huidinfecties
Immuunsysteem
Impetigo
Infecties (ontstekingen)
Gordelroos
Koorts
Proctitis
Zona

Leverontgifting

Voedingssupplementen die ondersteunend helpen bij het ontgiften van de lever:
 • Alfaliponzuur beschermt de Lever en is belangrijk voor de leverstofwisseling. Wanneer de lever onder stress staat, kunnen snel tekorten aan alfaliponzuur optreden. Dit hangt samen met het feit dat alfaliponzuur een zeer goede stimulans is voor de glutathionsynthese.
 • Glutathion bindt zich in de lever aan vetoplosbare gifstoffen, zoals zware metalen, oplosmiddelen en sommige pesticiden. Deze worden wateroplosbaar gemaakt, zodat ze met de urine kunnen worden uitgescheiden. Wanneer dit niet zou gebeuren, hopen gifstoffen zich op en treedt er een zuurstoftekort op in de levercellen. Als deze toestand van vergiftiging lang aanhoudt kan dat de conditie van de lever ernstig verzwakken. De lever is het grootste reservoir voor glutathion, een lage glutathionspiegel leidt tot een verminderde leverfunctie.
 • NAC hoog gedoseerd, wordt toegepast als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen bij een overdosis paracetamol. Paracetamol verlaagt drastisch de hoeveelheid glutathion in de lever. Ook veel andere medicijnen verlagen de hoeveelheden glutathion in het lichaam. NAC levert de cysteïne die nodig is voor het herstellen van de normale concentraties glutahion.
Plantenextracten die ondersteunend helpen bij het ontgiften van de lever:
 • Chlorella bevat de inhoudsstof chlorofyl, dat krachtige ontgiftende eigenschappen bezit. Het bindt schadelijke chemicaliën en reinigt het lichaam. Al vele jaren wordt chlorofyl ingezet ter preventie van een slechte adem en onaangename lichaamsgeuren. Door de sterke buitenste celwand van chlorella, onderscheidt chlorella zich van andere groene algen, zoals spirulina. Deze celwand heeft de eigenschap dat het zware metalen, pesticiden en toxines als PCB’s en dioxines bindt en het lichaam uitdrijft. Daarnaast zet de celwand, samen met CGF, de witte bloedcellen aan tot de productie van interferon, wat een immuunstimulerend effect heeft (met name op T-cellen en macrofagen).
 • Chrysantellum beschermt de lever tegen inwerking van gifstoffen als nicotine en koolstoftetrachloride.
 • Groene thee extract heeft een leverbeschermende werking, stimuleert het ontgiftingsmechanismen. Groene thee extract beschermt de lever tegen een groot aantal gifstoffen. Deels verantwoordelijk hiervoor zijn de catechinen, die krachtige antioxidanten zijn. Ze remmen de lipide-peroxidatie die door gifstoffen in de lever op gang gebracht worden.
 • Mariadistel bevat de inhoudsstof silymarine dat effectief helpt bij leverschade, door overmatig gebruik van alcohol en medicijnen. De symptomen van alcoholisme, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken verminderen. Gewichtsverlies door alcoholmisbruik, wordt omgekeerd door een toename in gewicht.  
De lever is een belangrijk en complex orgaan. De levercellen staan constant klaar om een verscheidenheid aan taken te vervullen.

De volgende taken behoren tot de lever:
 • Onschadelijk maken van gifstoffen.
 • Verwerken van eiwitten en aminozuren.
 • Suikers omzetten in glycogeen en omgekeerd.
 • Afbreken van oude bloedcellen.
 • Regelen van het zuur/base-evenwicht.
 • Regelen van de waterhuishouding.
 • Aanmaak van bepaalde vitaminen.
 • Opslaan en bewaren van vitaminen, vetten, proteïnen en elementen voor de bloedaanmaak.
 • Vorming van bloedstollingselementen.
 • Produceren van hormonen.
 • Regelen van overgevoeligheidsreacties.
 • Reparatie en regeneratie van het lichaam.
Jarenlange belasting van de lever door gifstoffen zoals alcohol, allerlei chemicaliën en geneesmiddelen. Kan de lever uiteindelijk overbelasten. Klachten door een overbelaste lever zijn onder andere geelzucht, circulatieproblemen, hoofdpijn (migraine), moeheid, menstruatieproblemen en eczeem.


Zie ook:
Alcoholisme
Eczeem
Geelzucht
Immuunsysteem
Indigestie
Levercirrose
Leverontsteking
Ontgiften
Psoriasis
Spijsverteringsproblemen
Vermoeidheid
Ziekte van Pfeiffer
Zwakke lever

kolieken

Plantenextracten die ondersteunend werken bij kolieken (maag-darmkrampen):
Werken krampwerend op maag en darmen
Kolieken zijn verkrampingen die pijn tot gevolg hebben, deze pijn is meestal sterk aanwezig, men wordt er meestal 's nachts wakker van. De krampen treden op in organen zoals darmen, galwegen en/of de urinewegen. De symptomen zijn hevige krampachtige maag-darmkrampen, soms gepaard met diarree, een onbedwingbare behoefte zich te bewegen of te verplaatsen, misselijkheid en braken. Kolieken zijn niet constant maar komt met tussenpozen, alsof de buikorganen door een tang worden vastgeklemd en weer losgelaten.


Zie ook:
Allergieën
Buikkrampen (buikpijn)
Darmflora (verstoorde)
Colitis ulcerosa
Constipatie (verstopping)
Galstenen
Gebrekkige eetlust
Maagontsteking
Spijsverteringsproblemen
Winderigheid
Ziekte van Crohn

Koorts

Plantenextracten die ondersteunend werken bij koorts:
 • Linde werkt koortswerend bij griep, infectieziekten, luchtwegenaandoeningen met vooral een droge prikkelhoest en verkoudheid (vooral geschikt voor kinderen).
 • Schietwilg een belangrijke inhoudsstof salicine werkt koortsverlagend, ontstekingsremmend en pijnstillend.
Koorts is geen ziekte, maar een signaal, een volkomen natuurlijke en noodzakelijke reactie van het lichaam wanneer het de strijd aanbindt met schadelijke binnendringers zoals bacteriën en virussen. Het onderdrukken van de koorts betekent dat de natuurlijke afweerreactie worden vertraagd. Koorts is te vergelijken met het vuur van een kachel: als dit plotseling wordt gedoofd, blijven er slakken achter. Met koorts is het in feite net zo, wanneer koorts wordt onderdrukt blijven er gifstoffen in het lichaam achter die later ernstige schade kunnen veroorzaken. Meestal is koorts het teken dat uw lichaam bezig is een infectie te bestrijden. De normale lichaamstemperatuur ligt tussen de 36,4°C en 37,6°C. Bij een lichaamstemperatuur tot 38,5°C spreekt men van verhoging en daarboven van koorts. Bij kinderen met een infectieziekte kan de temperatuur oplopen tot 40°C, bij volwassenen komt dat minder vaak voor. Bij oudere mensen gaat een infectieziekte niet altijd gepaard met koorts, hetgeen betekent dat hun vermogen om de infectie te bestrijden afgenomen is. Koorts geeft aan dat het lichaam een infectie bestrijdt en heeft dus een duidelijke functie tijdens een ziekteproces. Als men koorts probeert te onderdrukken, zal het virus minder snel verbranden en de ziekte langer duren. Koortswerende middelen zijn echter zeer verdienstelijk bij levensbedreigende hoge koorts.

De belangrijkste oorzaken van koorts zijn:
 • Een infectie door een bacterie of virus zoals infecties van de luchtwegen, oren of keel.
 • Lichamelijke inspanning.
 • Te warme kleding of beddengoed.
 • Warm eten of drinken.
 • Opwinding (bijvoorbeeld na langdurig huilen bij kinderen).
 • Stress als bijwerking van geneesmiddelen.

Zie ook:

Indigestie

Natuurlijke middelen die ondersteunend helpen bij indigestie:
De term indigestie wordt gebruikt voor allerlei vage klachten in de maagstreek, vooral als deze een gevolg zijn van te veel en te snel eten. Bij indigestie heeft men vaak last van oprispingen en maagzuur.

Andere oorzaken kunnen zijn:
 • Een zware, vette maaltijd.
 • Roken.
 • Teveel alcohol drinken.
 • Teveel cafeïne nuttigen.
Soms worden maagklachten veroorzaakt door maagkanker, maar dit komt onder de leeftijd van 40 jaar zelden voor.

Klachten in de maagstreek kunnen ook bij andere ziekten voorkomen waaronder:
 • Galstenen.
 • Middenrifbreuk.
 • Zwaarlijvigheid.
 • Zweren.

Zie ook:

Incontinentie (prikkelbare blaas)

Plantenextracten die ondersteunend werken bij incontinentie:
 • Pompoenpitten regelen en bevorderen het samentrekken van de blaasspier, verminderen krampen en versterken het effect op de blaashals (verminderen de spanning van de gladde spiercellen van blaas en urinewegen). Pompoenpitten-extract werkt ondersteunend bij plasproblemen: onwillekeurig urineverlies bij hoesten, niezen, lachen, persen en onwillekeurig urineverlies door een niet te onderdrukken aandrang tot urineren.
 • Saw palmetto helpt bij plasproblemen gepaard met vergroting van de prostaat en ontsteking van de prostaat, werkt krampwerend en vermindert de spanning van de gladde spieren van blaas en urinewegen.
Als het moeilijk wordt om de urine op te houden, spreken we van incontinentie (een aandoening die voor veel ongemak kan zorgen).
 • Urineverlies bij kinderen kan het gevolg zijn van onzekerheid.
 • Bij vrouwen kan incontinentie wijzen op een verzakking van de vagina of baarmoeder.
 • Bij mannen kan een prostaataandoening de oorzaak zijn.
Beide seksen kunnen de controle over de blaas verliezen door een beroerte of dwarslaesie (een onderbreking van de zenuwbanen die in het ruggenmerg lopen).

Incontinentie voor ontlasting is soms het gevolg van constipatie. De darm kan zo erg verstopt raken door harde ontlasting, dat er zonder waarschuwing vooraf alleen nog vloeibare ontlasting kan passeren. Het verzorgen van een incontinent persoon (zeker als men oud en bedlegerig is), is een zware en veeleisende taak. De onaangename geur van natte of bevuilde kleren en beddengoed is zowel voor de persoon zelf als voor de verzorger zeer beschamend.


Zie ook:
Bedplassen
Blaasontsteking
Het urinestelsel
Multiple sclerose
Nierstenen
Prostaatvergroting
Urineweginfecties

Gastritis (maagwandontsteking)

Voedingssupplementen die ondersteunend werken bij maagwandontsteking:
 • Lactoferrine is een aanvullende behandeling voor acute en chronische infectieziekten zoals bij maag-darminfecties.
 • L-carnosine & zink bestrijdt de helicobacter pylori bacterie, een combinatie van zink en l-carnosine biedt goede bescherming van de maagwand tegen verschillende stimulantia en minstens zo effectief is als de reguliere maagzuurremmers.
 • L-glutamine kan de kans op maagdarminfecties sterk verminderen.
 • Probiotica remt de groei van Helicobacter pylori door produceren van een bacteriedodende stof.
Plantenextracten die ondersteunend werken bij maagwandontsteking:
 • Canadese geelwortel (hydrastis) heeft een positieve invloed op de slijmvliezen van het lichaam in zowel de luchtwegen, het verteringsstelsel, ogen en de urinewegen.
 • Gember reduceert ontstekingen, beschermt, hertselt de slijmvlieslaag. Gemberpoeder werkt 10 x sterker dan verse gember omdat het meer biologisch actieve componenten en meer nutriënten bezit dan verse gember. Gemberextracten extraheert men op water/alcoholbasis waarbij men gemberpoeder en vers gembersap combineert. Deze combinatie van poeder en sap leidt tot een verhoogde concentratie van werkzame stoffen. Tevens heeft het een synergistische (elkaar versterkende) werking. Het gemberextract is 30 x sterker dan verse gember en 3 x sterker dan gemberpoeder.
 • Kamille heeft een ontstekingsremmende, koortswerende en genezingsbevorderende werking.
Karakteristiek voor een acute gastritis zijn klachten in de bovenbuik, die op de eerste plaats worden veroorzaakt door medicijnen en alcohol. Typische symptomen zijn ook misselijkheid en gebrek aan eetlust. Door het weglaten van de factoren die de klachten veroorzaken, wordt de acute ontsteking meestal snel verholpen.

Ernstiger is chronische gastritis, waarvoor 3 oorzaken mogelijk zijn:
 1. wordt veroorzaakt door antilichamen, waarbij de cellen die maagzuur produceren vernietigd worden (auto-immuunziekte). Daardoor verschuift het zure milieu in de maag naar een basisch milieu. Het gevolg daarvan is dat de hormonen die het maagzuur produceren (gastrinen) voortdurend worden afgegeven zonder dat er maagzuur kan worden geproduceerd.
 2. wordt veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori. Het gaat hierbij om een bacterie die ammoniak aanmaakt uit ureum. Ammoniak is basisch en neutraliseert het maagzuur. De aanwezigheid van een specifiek eiwit in de cellen van de maagwand of de wand van de twaalfvingerige darm werkt in de hand dat deze bacterie zich aan de cellen van het maagslijmvlies hecht. De overbrenging wordt direct gedaan door verontreinigde levensmiddelen of door overdracht van ontlasting naar de mond, bijvoorbeeld door onvoldoende hygiëne. Meestal is daarbij het achterste deel van de maag, dat grenst aan de twaalfvingerige darm, aangetast. Als de Helicobacter pylori zich in het maagslijmvlies nestelt, wordt een enzym (urease) afgegeven dat een basisch milieu in de maag brengt en daarmee de maagzuurproductie van slag brengt. Bovendien wordt het maagslijmvlies beschadigd. Met het klimmen van de jaren wordt het maagslijmvlies in toenemende mate met deze bacterie bedekt. Ongeveer 60% van de 60-jarigen is geïnfecteerd met Helicobacter pylori. Hierbij ontstaat echter niet in alle gevallen een maagslijmvliesontsteking.
 3. wordt veroorzaakt door giftige stoffen van uiteenlopende oorsprong. Daartoe behoren hoge alcoholconsumptie, slikken van medicijnen (zoals aspirine,...), maar ook het terugvloeien van gal en vocht uit de twaalfvingerige darm in de maag. Kenmerkende symptomen van dit type van gastritis zijn gebrek aan eetlust, een vol gevoel, onbestemde druk in de maagstreek, winderigheid en boeren.

Zie ook: